المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۷:g

Griddy Hobby

پروفسور، در یکی از جلسات هفتگی خسته‌کننده مشغول نقاشی روی یک صفحه‌ی شطرنجی درون تقویمش بود. او از یک نقطه‌ی $P$ روی محیط صفحه‌ی شطرنجی شروع کرد:توجه کنید که $P$ گوشه‌ی یک یا دو خانه‌ی صفحه است. او قطر یکی از این خانه‌ها را رسم کرد و‌ آن را امتداد داد تا به نقطه‌ی $Q$ روی یکی دیگر از اضلاع صفحه رسید. سپس او خطی عمود بر $PQ$ درون صفحه رسم کرد و آن را امتداد داد تا به نقطه‌ی $R$ روی یکی دیگر از اضلاع صفحه رسید. او به همین ترتیب به کشیدن خطوط ادامه داد تا دیگر نتوانست خطی رسم کند. یا به خاطر آن‌که خط عمودی که قطر یکی از خانه‌های مجاور نقطه‌ی فعلی باشد وجود نداشت یا آن‌که چنین خطی از قبل رسم شده بود.

سپس او مشغول فکر به روشی برای شمردن تعداد مستطیل‌های کمینه‌ی رسم شده بود که ناگهان مسئول جلسه متوجه او شد و از او پرسید که مشغول چه کاری است. پروفسور پاسخ داد:‌ «ببخشید! من مشغول طرح یک سوال برای مسابقه‌ی ACM-ICPC سایت تهران بودم». شما باید برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن ابعاد $R$ و $C$ صفحه،‌ مختصات $x$ و $y$ نقطه‌ی $P$ که روی یکی از اضلاع صفحه است و یکی از جهت‌های بالا-چپ، بالا-راست، پایین-چپ و پایین-راست که جهت خط اول را مشخص می‌کنند به پروفسور کمک کنید که تعداد مستطیل‌های کمینه را بشمارد.

ورودی

ورودی از چندین سناریوی مختلف تشکیل می‌شود. در خط اول عدد $t$،‌ تعداد سناریوها،‌ آمده‌است. هر یک از $t$ بلوک بعدی مربوط به یک سناریو هستند که به شکل زیر آمده‌اند: در اولین خط هر بلوک دو عدد مثبت $R$ و $C$ آمده‌اند که به ترتیب تعداد خطوط افقی و عمودی صفحه هستند($1 \le R, C \le 1000)$. در خط بعدی مختصات نقطه‌ی شروع به شکل دو عدد صحیح مثبت $x$ و $y$ آمده است.$(1 \le y \le R, 1 \le x \le C)$. مختصات گوشه‌ی بالا-چپ جدول $x = y = 1$ است. خط سوم هر بلوک شامل یک کد دو حرفی است که جهت اولیه‌ی خط را مشخص می‌کند.

  • «DR» به معنی جهت اولیه‌ی پایین-راست
  • «DL» به معنی جهت اولیه‌ی پایین-چپ
  • «UL» به معنی جهت اولیه‌ی بالا-چپ
  • «UR» به معنی جهت اولیه‌ی بالا-راست

خروجی

در تنها خط خروجی تعداد مستطیل‌های کمینه را خروجی دهید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
4 5
2 1
DR
4 5
4 1
UR
1
3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه