المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۶:d

Elevators

ساختمان جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر چندین آسانسور دارد اما راه‌پله ندارد. به منظور دسترسی سریع‌تر به طبقات، کارخانه سازنده هر آسانسور را طوری برنامه‌ریزی کرده است که در طبقات خاصی بایستد. هرچند این کار سرعت جابه‌جایی بین طبقات را افزایش داده است اما این موضوع برای افراد گیج‌کننده شده است. اگر شخص $p$ بخواهد از طبقه $i$ به طبقه $j$ برود، سوال اصلی این است که $p$ باید چه آسانسوری سوار شود، به کدام طبقه برود و … به‌طوری که نهایتا به طبقه $j$ با کم‌ترین جابه‌جایی برسد. با فرض آنکه دنباله طبقاتی که شخص $p$ طی کرده است برابر $f_1 = i \rightarrow f_2 \rightarrow \cdots \rightarrow f_k = j$ باشد، هدف بهینه کردن زمان مسافرت یا به عبارتی $\sum_{r=i}^{k-1} |f_r - f_{r+1}|$ است. شما باید برنامه‌ای بنویسید که افراد این دانشکده را در پیدا کردن راه بهینه کمک کند.

ورودی

ورودی شامل چندین سناریو است. اولین خط هر سناریو به ترتیب شامل تعداد آسانسورها ($1\leq n \leq 10$)، طبقه مبدا و طبقه مقصد است. خط $i$ام از $n$ خط بعد مربوط به آسانسور $i$ام است. خط $i$ام با $m_i$، تعداد طبقاتی که آسانسور $i$ام در آن‌ها می‌ایستد، شروع می‌شود و در ادامه شماره طبقاتی که این آسانسور در آن‌ها توقف می‌کند می‌آید. شماره طبقات بین $0$ تا $150$ است و $m_i$ حداکثر $150$ است. ورودی با 0 0 0 خاتمه می‌یابد که نیازی به پردازش آن نیست.

خروجی

برای هر سناریو، کمینه زمان مسافرت برای رفتن از طبقه مبدا داده شده به طبقه مقصد داده شده را در یک خط چاپ کنید. تضمین می‌شود حداقل یک مسیر از طبقه مبدا به طبقه مقصد وجود دارد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 2 5
5 0 1 3 5 7
5 0 2 4 6 8
3 3 8
6 0 1 2 3 4 5
5 0 6 7 8 9
4 0 4 5 6
0 0 0
7
5

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه