المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۳:k

T-cell Operator

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 2
1 1
2 2
3 1
4 2
5 1
4 1
1 0
2 2
5 2
6 1
5 4
1 1
2 3
4 1
5 2
6 0
0 0
1.00
1.33
0.50

ابزار صفحه