المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۲:c

Drop7

‫‫Drop7 یک بازی تک‌نفره روی یک جدول عمودی ۷در۷ است (مطابق شکل). اول کار جدول خالی است؛ در هر مرحله،‌ به شما یک مهره داده می‌شود که رویش شماره‌ای بین ۱ تا ۷ نوشته شده است. ‫و شما آن را در یکی از ۷ ستون رها می‌کنید، تا مهره به جایی برسد که زیرش مهره دیگری باشد، یا به پایین جدول (سطر ۷ام) رسیده باشد.

‫بعد از هر حرکت، همه مهره‌هایی که عددشان با اندازه گروه‌ سطری یا گروه‌ ستونی‌شان یکی است به طور هم‌زمان ناپدید می‌شوند و مهره‌هایی که مهره از زیرشان ناپدید شده‌است سقوط می‌کنند. پس از این دوباره ناپدیدشدن رخ می‌دهد و آن‌قدر رخ می‌دهد تا دیگر مهره‌ای نباشد که با اندازه گروه‌سطری یا گروه‌ستونی‌اش یکی‌ باشد. و سپس نوبت انداختن مهره جدید می‌شود.

اندازه گروه‌ستونی یک مهره تعداد مهره‌های در آن ستون (شامل خود مهره) است، به عنوان مثال در شکل اول اگر مهره ۳ (مهره با شماره ۳) را در ستون دوم (از چپ) رها کنیم، اندازه‌ی گروه‌ستونی این مهره ۴ خواهد‌شد،‌ و چون در همین ستون اندازه‌گروه ستونی با مهره ۴ یکی است، این مهره حذف می‌شود. سپس مهره با شماره ۳ حذف می‌شود (چون اندازه گروه‌ستونی ۳ است).

اندازه گروه‌سطری یک مهره تعداد مهره‌های متصل‌به‌یک‌دیگر در این سطر است. برای مثال در شکل دوم اگر مهره ۱ را در ستون دوم رها کنیم، اندازه گروه‌سطری این مهره، ۲ خواهد شد (این مهره و مهره‌ ۵). اما اگر مهره ۱ را در ستون سوم رها کنیم، چون اندازه گروه‌سطری‌اش ۱ می‌شود (هیچ مهره مجاوری ندارد)، حذف خواهد شد.

با شروع از یک جدول خالی، به شما حرکات رها‌کردن مهره‌ها داده شده‌است؛ شما باید بازی را شبیه‌سازی کرده و حالت‌ پایانی جدول را چاپ کنید.

ورودی

  • ورودی شامل چندین تست است. هر تست با خطی شامل عدد $n$($ 1 \leq n \leq 1000$)، تعداد مهره‌های رها شده، شروع می‌شود. سپس در هریک از $n$ خط بعد ۲ عدد $v_i$ و $c_i$($1 \leq c_i, v_i \leq 7$)داده می‌شود که $v_i$ شماره مهره و $c_i$ شماره ستونی است که مهره‌را در آن رها می‌کنیم.
  • آخرین سطر از ورودی شامل عدد ۰ است.

خروجی

به ازای هر تست، ۷ خط به طول ۷ چاپ کنید، بیانگر شماره‌ مهره‌ها در جدول، اگر خانه‌ای خالی بود،‌ جای آن # چاپ کنید. همچنین اگر در میان بازی یک تست مهره‌ای در ستونی رها شد که ۷ مهره‌ درونش بود، در خروجی عبارت «Game Over!» را به‌عنوان خروجی این تست چاپ کنید. (برای وضوح بیشتر به مثال خروجی مراجعه کنید)

همچنین پس‌از خروجی هر تست، یک خط خالی چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
6
2 2
3 2
6 2
4 3
1 1
6 7
11
5 3
5 3
2 3
2 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
1 3
0
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#64###6

Game Over!

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه