المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۱:j

ACM Revenge

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
7
0 1 3
1 1 4
1 0 5
3 0 0
3 1 0
2 1 0
2 0 0
0
11

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه