المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۰:b

Painting

ایتان می‌خواهد بر روی یک تخته‌ی $n \times m$ نقاشی بکشد. او می‌تواند با قلمی به پهنا‌ی ۱ واحد، تعدادی نوار بر روی تخته نقاشی کند. در هر مرحله باید یک رنگ جدید را انتخاب کرده و یک ستون یا یک سطر را تماماً با آن رنگ کند. یک تصویر بزرگ به ایتان داده شده که باید آن را بر روی تخته رسم کند، اما نمی‌داند که کدام رنگ را در ابتدا استفاده کند. شما باید به او کمک کنید که ترتیب استفاده‌ی رنگ‌ها را بیابد.

ورودی

  • هر فایل ورودی شامل تعدادی تست می‌باشد. اولین خط از هر تست شامل ۲ عدد $m$ و $n$ است که نشان‌دهنده‌ی ابعاد تخته است ($0\le m, n \le 100 $).
  • در ادامه $m$ خط شامل $n$ می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی رنگ هر خانه از تصویر است. همه‌ی رنگ‌ها عددی طبیعی و مثبت و کم‌تر از ۱۰۰۰۰ است.
  • فایل ورودی با خطی شامل ۲ عدد ۰ متوالی ختم می‌شود.

خروجی

به ازای هر تست، یک خط حاوی ترتیب استفاده از رنگ‌ها برای رسم شکل، خروجی دهید. اگر بیش از یک ترتیب معتبر از رنگ‌ها وجود داشت، آن را خروجی دهید که $lexicographically$ کمینه باشد. (هر عدد را یک کاراکتر در نظر بگیرید).

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 4
1 5 4 3
6 5 6 6
2 2 2 2
1 5 4 3
3 2
1 1
2 3
2 3
0 0
1 3 4 6 5 2
2 3 1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه