المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۷۳

Pears Graph

در یک گراف جهت‌دار ‎$N$‎ راسی درجه خروجی هر راس دقیقاً ‎$1$‎ است. حد اقل چند یال به گراف اضافه کنیم تا فاصله راس ‎$1$‎ با تمام رئوس کوچکتر یا مساوی ‎$K$‎ شود؟

ورودی

  • در خط اول اعداد ‎$2 \leq N \leq 500000$‎ و ‎$1\leq K \leq 20000$‎ آمده است.
  • در ‎$N$‎ خط بعد، در هر خط دو عدد ‎$1 \leq A,B \leq N$‎ نشان‌دهنده‌ی یال از ‎$A$‎ به ‎$B$‎ آمده است.‎

خروجی

حداقل تعداد یال‌های لازم را در خروجی چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
8 3‎
1 2‎
2 3‎
3 5‎
4 5‎
5 6‎
6 7‎
7 8‎
8 5
2
14 4‎
1 2‎
2 3‎
3 4‎
4 5‎
7 5‎
5 6‎
6 3‎
8 10‎
10 9‎
9 8‎
14 13‎
13 12‎
12 11‎
11 14‎
3

ابزار صفحه