المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۸

وزن‌کشی رضازاده

هنگامی که قبل از مسابقات، رئیس مسابقات وزنه‌برداری $dimitrius$ در سالن حاضر شد، مشاهده کرد که وزنه برداران به ترتیب نامشخصی مرتب شده‌اند. لذا تصمیم گرفت که آن‌ها را به ترتیب وزنشان مرتب کند. عمل مرتب کردن این افراد در میان یونانی‌ها به این صورت انجام می‌شود که رئیس سازمان وزنه‌برداری در هر مرحله یک بازه $I$‌را معرفی می‌کند که با ازای هر کدام از بازه‌های قبلی $J$ یا $I$ و $J$ اشتراک ندارند یا $I$ کاملا درون $J$ قرار دارد ($I$ می‌تواند شامل لبه‌های $J$ نیز باشد. حتی می‌تواند خود $J$ هم باشد). از آن‌جایی که در دسته $+105$ کیلوگرم، وزنه‌برداران سنگین‌اند، می‌خواهیم کم‌ترین تعداد بار این عمل را انجام دهیم.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $n$ (تعداد وزنه‌برداران) آمده و در سطر بعدی $n$‌ عدد آمده است که وزن آن‌هاست(وزن وزنه‌برداران متفاوت است و در بازه‌ی $[1…n]$ می‌باشد) به ترتیبی که در ابتدا ایستاده‌اند.($1 \leq n \leq 7777$)

خروجی

در سطر اول فایل خروجی ابتدا $k$ (تعداد اعمال)، سپس در $k$ سطر بعدی اندیس اول و آخر هر بازه به ترتیب اعمال آن بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
4 2 3 1
2
1 4
2 3

ابزار صفحه