المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۲۴

بسته‌بندی مواد غذایی

در یه شرکت کوچک تولید و بسته‌بندی مواد غذایی، هر روز تعدادی جنس تولیدی رو بایستی در بسته‌بندی قرار بدن و به بازار عرض کنن. یه روز رئیس شرکت از فرط بیکاری به این فکر افتاد که ببینه بسته‌های خروجی چند وزن مختلف رو می‌تونن داشته باشن.

شما باید یه برنامه بنویسید که با دریافت وزن اجناس ورودی، تعیین کنه یه بسته خروجی چند وزن مختلف رو می‌تونه به خودش بگیره.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $n$، تعداد اجناس و در هر یک از $n$ سطر بعدی وزن یکی از اجناس بر حسب گرم آمده. ($1\leq n \leq 500$)

خروجی

در فایل خروجی تعداد وزن‌‌های مختلف متصور برای یک بسته را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5
800
200
354
18
182
27

ابزار صفحه