المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۱۵

پیمانه‌های عجیب

علی‌آقا که به تازگی یک مغازه‌ی لبنیاتی باز کرده، با یک مشکل روبرو شده. همه چیز به خوبی و خوشی می‌گذشت، تا این‌که اولین مشتری وارد مغازه شد و درخواست $Q$ لیتر شیر کرد. این علی‌آقای ما رفت که برای طرف شیر بیاره که دید فکر یه چیز رو نکرده. او توی یه ظرف بزرگ مقدار زیادی شیر داشت ولی هیچ پیمانه‌ای برای اندازه‌گیری مقدار شیر نداشت. سریع رفت بازار که یه سری پیمانه بخره و کار اون مشتری رو راه بندازه. توی بازار $n$ نوع پیمانه با مقادیر مختلف می‌فروختن. بالطبع، او می‌خواهد کم‌ترین تعداد پیمانه را بخرد که بتواند با آن‌ها $Q$ لیتر شیر را اندازه‌گیری کند. روش کار به این صورت است که او یک پیمانه را از ظرف اصلی پر می‌کند و آن را در ظرفی می‌ریزد که می‌خواهد به مشتری تحویل دهد. به خاطر مسائل درون‌صنفی اگر علی آقا بتواند بهترین دنباله‌ی پیمانه‌ها را پیدا کند و آن را بخرد، به او تخفیف داده می‌شود.

از بین دو دنباله‌ با طول یکسان، آنی بهتر است که اگر هر دو را (صعودی) مرتب کنیم و هر دو را به صورت دو عدد در مبنای $Q$ بررسی کنیم، عدد کوچک‌تری باشد. مثلا از بین $\{6,4,7\}$ و $\{5,7,4\}$ دومی بهتر است. زیرا اگر هر دو را مرتب کنیم: $\{4,6,7\}$ و $\{4,5,7\}$ دومی کوچک‌تر است. شما با دانستن $Q$ و اندازه‌ی پیمانه‌های موجود به او کمک کنید.

توجه کنید که همیشه این کار ممکن است. $1\leq n \leq 100$ و $1\leq Q\leq 20000$ و $\leq 10000$اندازه‌ی هر پیمانه$1\leq$.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی، $Q$ و در سطر دوم عدد $n$ (تعداد پیمانه‌ها) آمده‌اند.

در $n$ سطر بعدی $n$ عدد آمده که اندازه‌ی پیمانه‌های موجود در بازار است.

خروجی

در سطر اول فایل خروجی، شما باید کم‌ترین تعداد پیمانه‌های لازم را بنویسید و در همان سطر، اندازه‌ی پیمانه‌هایی را که پیشنهاد می‌کنید را به ترتیب صعودی بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
13
3
2
3
5
2 2 3

ابزار صفحه