المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۴:سوال ۵

قاب‌ها

شکل زیر تصویر چند قاب را نشان می‌دهد که روی هم قرار داده شده‌اند. هر قاب قاب‌هایی را که زیر آن قرار گرفته‌اند پوشانده است. برنامه‌ای بنویسید که با دریافت این تصویر، ترتیب قرار گرفتن $n$ قاب $(n\leq 26)$ روی هم‌دیگر را تعیین کند.

تصویر از فایل ورودی خوانده می‌شود حروف بزرگ $A$ تا $Z$ نشان‌دهنده‌ی قاب‌ها و علامت نقطه (.) نشان‌دهنده‌ی زمینه‌ی تصویر است.

  • ضخامت قاب همواره به اندازه‌ی یک نویسه است و اضلاع آن هیچ‌گاه کوتاه‌تر از ۳ نویسه نیستند.
  • حداقل یک قسمت از هر یک از اضلاع هر یک از قاب‌ها در تصویر دیده می‌شود.(گوشه‌ی قاب جز هر دو ضلع به حساب می‌آید.)

ورودي

فایل ورودی شامل ارتفاع تصویر، $h$ $(h\leq 30)$ و عرض تصویر، $w$ $(w\leq 30)$ است. تصویر به صورت $h$ رشته که هر کدام مشتمل بر $w$ نویسه است، آمده است.

خروجي

در فایل خروجی حروف نشان‌دهنده‌ی قاب‌ها را به همان ترتیبی که از بالا به پایین ظاهر شده‌اند بنویسید. حروف باید در یک خط و بدون قرار گرفتن فاصله بین آن‌ها شوند.(یک جواب کافی است.)

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
9
3
.CCC….
ECBCBB..
DCBCDB..
DCCC.B..
D.B.ABAA
D.BBBB.A
DDDD.AD.A
E…AAAA
EEEEEE..
‎CBADE‎

ابزار صفحه