المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۴:سوال ۲۵

جشنواره‌ی فیلم

خبر رسیده که دوستان ما در اوقات فراغت به جشنواره نیز سری زده‌اند. در جشنواره‌ی امسال $n$ سانس برای اکران فیلم وجود داشت. در هر سانس یکی از $d$ فیلمی که قرار بود در جشنواره اکران شود، به روی صحنه می‌رفت. از آن‌جایی که هزینه‌ی سینما رفتن یه خرده زیاد شده، بهتره وقتی آدم سینما میره نهایت استفاده را بکنه و بعد برگردد (یعنی این‌که همه‌ی فیلم‌ها را ببینه). برو بچز المپیادی معمولا سرشون کلاه نمی‌ره و لذا یه وقتی نمی‌رن سینما که بعدش همه‌ی فیلم‌ها پخش نشه. ولی هر وقت که قدم به سینما بگذارند، تا وقتی که هر فیلمی رو حداقل یک بار نبینند، بیرون بیا نیستند. حساب کنید که به طور متوسط چقدر توی سینما می‌مانند. بالطبع دوستان در ابتدای یک سانس وارد سینما می‌شوند و در انتهای یک سانس نیز از آن‌جا خارج می‌گردند.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $n$ تعداد سانس‌ها و $d$ تعداد فیلم‌ها آمده. ($1\leq n \leq 10^6$ و $1\leq d \leq 200$)

در $n$‌ سطر بعد شماره‌ی فیلم‌هایی که در سانس‌های مختلف به ترتیب اکران می‌شود نوشته شده است. فیلم‌ها با اعداد ۱ تا $d$ نشان داده می‌شوند.

خروجی

در فایل خروجی جواب را تا ۵ رقم اعشار بنویسید اگر اختلاف جواب ما و شما کم‌تر از $10^{-3}$ بود، نمره‌ی تست به شما تعلق می‌گیرد.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4 3
1 1 2 3
3.50000

ابزار صفحه