المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:طراحی الگوریتم با استقراء

طراحی الگوریتم با استقراء

مقدمه

یکی از پر کاربرد ترین روش های حل پرسش های الگوریتمی، طراحی الگوریتم، با روش استقراء است. در این روش، همانند استقرایی که در ترکیبیات از آن استفاده می کنید، عمل می کنید. به این ترتیب، ابتدا باید تعدادی از عناصر را حذف کرده و سپس پرسش را برای داده هایی که کمتر شده اند حل کنید. پس از حل پرسش برای داده های کوچکتر، عناصر حذف شده را به داده های خود اضافه کرده و سپس کل پرسش را حل کنید. نکته ای که در حل پرسش ها با روش استقرایی وجود دارد، حل مسأله، برای پایه در پرسش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این روش، ابتدا به لینک استقراء در قسمت ترکیبیات مراجعه کرده و سپس مثال های موجود را بررسی کنید.


ابزار صفحه