المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:مسابقات جهانی:همراهان تیم

همراهان تیم

سال سرپرست اول سرپرست دوم ناظر علمی ناظر علمی ناظر علمی
۲۰۲۲ محمدعلی آبام شایان چشم‌جهان حمید ضرابی‌زاده (عضو ITC)
۲۰۲۱ حمید ضرابی‌زاده کیوان رضایی علی شریفی (عضو ISC)
۲۰۲۰ محمدعلی آبام پیمان جبارزاده علی شریفی (عضو ISC)
۲۰۱۹ محمدعلی آبام امین بهجتی حمید ضرابی‌زاده علی شریفی (عضو ISC)
۲۰۱۸ مهدی صفرنژاد بروجنی علی حقانی محمدعلی آبام (عضو IC) حمید ضرابی‌زاده (عضو ITC) علی شریفی (عضو ISC)
۲۰۱۷ محمد قدسی علی بهجتی محمدعلی آبام (عضو IC) حمید ضرابی‌زاده (عضو ITC) علی شریفی (عضو ISC)
۲۰۱۶ علی شریفی‌زارچی افروز جبل‌عاملی محمدعلی آبام (عضو IC) حمید ضرابی‌زاده (عضو ITC) محمد مهدیان (عضو ISC)
۲۰۱۵ محمد مهدیان سعید ایلچی‌قزان محمدعلی آبام (عضو IC) کیان میرجلالی (عضو ITC) حمید ضرابی‌زاده (عضو ISC)
۲۰۱۴ حمید ضرابی‌زاده امیرمهدی احمدی‌نژاد محمدعلی آبام (عضو IC) علی شریفی‌زارچی (عضو ISC)
۲۰۱۳ محمدعلی آبام فرهاد شاه‌محمدی حمید ضرابی‌زاده علی شریفی‌زارچی (عضو ISC)
۲۰۱۲ محمدعلی آبام علی‌ شریفی‌زارچی سعید صدیقین
۲۰۱۱ محمدعلی صفری آیدین نصیری‌شرق محمدعلی آبام
۲۰۱۰ قاسم جابری‌پور محمدعلی صفری محمد مهینی محسن جمالی
۲۰۰۹ قاسم جابری‌پور کامران باور امین صادقی سپیده مه‌آبادی
۲۰۰۸ غایب
۲۰۰۷ قاسم جابری‌پور حامد احمدی‌نژاد محمدهادی فروغمند اعرابی سما گلیایی
۲۰۰۶ قاسم جابری‌پور حمید مهینی سید امین سیدی رشخوار
۲۰۰۵ قاسم جابری‌پور محمدحسین باطنی محمدهادی فروغمند اعرابی
۲۰۰۴ قاسم جابری‌پور محمدحسین فرداد مرتضی زادی‌مقدم
۲۰۰۳ غایب
۲۰۰۲ محمد قدسی قاسم جابری‌پور
۲۰۰۱ محمد قدسی قاسم جابری‌پور
۲۰۰۰ قاسم جابری‌پور علی‌اصغر خانبان محمد قدسی (عضو ISC) بشیر سجاد
۱۹۹۹ محمد قدسی علی‌اصغر خانبان
۱۹۹۸ محمد قدسی (عضو IC) عبادالله محمودیان قاسم جابری‌پور
۱۹۹۷ محمد قدسی (عضو IC) عبادالله محمودیان
۱۹۹۶ محمد قدسی (عضو IC) نظام‌الدین مهدوی‌امیری
۱۹۹۵ محمد قدسی نظام‌الدین مهدوی‌امیری
۱۹۹۴ محمد قدسی نظام‌الدین مهدوی‌امیری
۱۹۹۳ محمد قدسی یحیی تابش
۱۹۹۲ یحیی تابش محمد قدسی

ابزار صفحه