المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دوره های المپیاد:مرحله ی دوم

مرحله‌ی دوم

در این صفحه با آزمون مرحله‌ی دوم آشنا خواهید شد.

اهداف آزمون

 • شناسایی دانش‌آموزان علاقه‌مند و مستعد در زمینه‌ی علوم کامپیوتر
 • انتخاب دانش‌آموزان برتر این آزمون برای شرکت در آزمون مرحله‌ی سوم

زمان برگزاری آزمون

زمان آزمون توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان تعیین و به مدارس اعلام می‌گردد. این زمان به طور معمول اواسط اردیبهشت‌ماه می‌باشد.

واجدین شرایط شرکت در آزمون

پذیرفته‌شدگان مرحله‌ی اول می‌توانند در آزمون مرحله‌ی دوم شرکت کنند.

قالب آزمون

 • این آزمون در دو روز برگزار می‌شود.
 • آزمون روز اول شامل حدود ۲۰ سوال تستی ۵ گزینه‌ای است.
 • آزمون روز دوم شامل حدود ۴ سوال تشریحی است.

مباحث مطرح در آزمون

🔨 دانش مقدماتی ریاضی در سطح دروس آموزش و پرورش
🔨 آنالیز ترکیبی (اصول شمارش، تبدیل‌ها و ترکیب‌ها، انواع جایگشت‌ها، مسئله‌ی مسیر، بسط دوجمله‌ای، تناظر یک به یک،
دوگانه‌شماری، اصل شمول و عدم شمول، مسائل توزیع اشیاء، روابط بازگشتی) 🔨 ابزارهای ترکیبیاتی (استقرا، ناوردایی، لانه‌ی کبوتری، اکسترمال)
🔨 نظریه‌ی بازی‌ها
🔨 نظریه‌ی گراف در سطح مقدماتی (تعاریف و مسائل اولیه، درخت‌ها)
🔨 الگوریتم در سطح مقدماتی (آشنایی اولیه با الگوریتم، الگوریتم‌های حریصانه، بازگشتی، پویا، جست‌وجوی دودویی)
🔨 احتمال و امید ریاضی در حد تعریف
🔨 مسائل خلاقیت و منطق ریاضی

پذیرفته‌شدگان

تعداد پذیرفته‌شدگان این مرحله حدودا ۷۵ نفر می‌باشد. در انتخاب نفرات برتر دو مورد زیر لحاظ می‌شود.

 • پاسخنامه تشریحی حدودا ۲۰۰ نفر اول آزمون تستی تصحیح خواهد شد.
 • آزمون تستی و آزمون تشریحی هر یک ۵۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی مرحله‌ی دوم اثر خواهند داشت.

قوانین تصحیح

 • در صورتی که در صورت سوال اشتباه علمی وجود داشته باشد، فقط کسانی که غلط بودن حکم سوال را نشان دهند نمره‌ی سوال را می‌گیرند.
 • تنها از قضایایی بدون اثبات می‌توانید استفاده کنید که در منابع مرحله‌ی دوم آمده باشند.
 • بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. هر مورد دیگر مربوط به بارم‌بندی ک صحراحتا ذکر نشده توسیط کمیته ملی تعیین تکلیف خواهد شد.
 • پیشنهاد می‌شود مطلب روش نوشتن اثبات را مطالعه کنید.

رسیدگی به اعتراض‌ها

 • دانش‌آموزانی که در این مرحله پذیرفته نشده‌اند می‌توانند طبق روالی که باشگاه مشخص می‌کند اعتراض خود را ارسال کنند. به اعتراض‌ها با دقت رسیدگی خواهد شد و پیش از شروع مرحله سوم نتایج آن اعلام می شود. به هیچ اعتراضی، حضوری رسیدگی نخواهد شد.
 • به اعتراض دانش‌آموزانی که پذیرفته شده‌اند، روز قبل از آزمون مرحله‌ی سوم طبق روالی که همان روز اعلام می‌شود رسیدگی خواهد شد. بعد از آن به هیچ اعتراضی (حتی بر حق) رسیدگی نخواهد شد. در این مرحله نیز رسیدگی به اعتراض‌ها غیرحضوری است.
 • ممکن است یک سوال تستی به دلیل اشتباه بودن یا ابهام داشتن حذف شود یا چند گزینه درست داشته باشد. در این مورد کمیته تصمیم می‌گیرد. بنابراین شما باید وقت خود را مساوی بین سوال‌ها تقسیم کنید که در صورت حذف یک سوال متضرر نشوید.

منابع آزمون

 1. ریاضی (۱) سال دهم متوسطه (۲) رشته ریاضی فیزیک، انتشارات چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
 2. ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی
 3. آشنایی با الگوریتم‌ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی
 4. Mathematical Circles (Russian Experience), D.Fomin, S.Genkin, I.Itenberg, American Mathematical Society
 5. Problem-Solving Strategies, Arthur Engel, Springer - فصل‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۳
 6. Introduction to Graph Theory, D.B.West, University of Illinois, فصل‌های ۱ و ۲

توجه: سه منبع آخر ترجمه‌ی فارسی به ترتیب با عنوان‌های «محافل ریاضی»، «استراتژی‌های حل مسئله» و «آشنایی با نظریه‌ی گراف‌ها (معروف به کتاب وست)» دارند.


ابزار صفحه