المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۹۸

مدال آوران دوره ۲۹

مدال‌آوران طلا

 • شایان پردیس
 • ابوالفضل سلطانی
 • علی پاشا منتصری
 • ارشیا دادرس
 • مهدی قائم پناه
 • مهدی حاجی بیگی
 • علی صفری
 • پدرام صادقیان

مدال‌آوران نقره

 • پارسا زارع زاده
 • مانی حاجی مهدی
 • علی شاه علی
 • سیدمحمدحسین یزدانی فر
 • مهرآفرین کاظمی
 • آرین علوی رضوی راوری
 • محمدامین رئیسی
 • امیرمحمد افتخاراردبیلی
 • امیرسالار صفائی قادری
 • اشکان زرخواه
 • علی انصاری
 • امیرحسام ادیبی نیا
 • علی مرادی شهمیری
 • محمد بروغنی
 • علی صادقی
 • محمد استکی

مدال‌آوران برنز

 • علی سبزی
 • مهرداد سهرابی
 • سامان مهدانیان
 • کیاناز انصاری
 • ارشیا عطائی نائینی
 • محمد حسینی
 • امیرپارسا مؤبد
 • سروش شهبازی
 • علیرضا ندافی
 • پوریا جلالی فراهانی
 • سیدمحمدحسین حسینی
 • محمد آقائی میبدی
 • محمدامین علیزاده
 • شایان کاشفی شایسته
 • حسین مسعودی
 • امیرمحمد خدائی
 • محمدمهدی جعفری

دیپلم افتخار

 • علیرضا مصلی نژاد
 • سیدمحمدامین هاشمی یزدی
 • فراز رادفر

ابزار صفحه