المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۹۶

مدال آوران دوره ۲۷

مدال‌آوران طلا

 • مهرداد صابری کمرپشتی
 • محمد مهدوی
 • سید محمد سیدجوادی
 • کیوان رضایی
 • حمیدرضا کامکاری
 • شایان چشم‌جهان
 • سید مهدی صادق‌شبیری
 • دانیال عرفانیان جوان محمدصادق پوردو

مدال‌آوران نقره

 • محمد محمدی
 • امیرمحمد قاسمی
 • آریان سلطانی محمدی
 • محمدجواد اکبری
 • سیده صبا هاشمی صفایی
 • بهنود مسعودی
 • حمیدرضا کلباسی
 • ارشیا سلطانی مؤخر
 • علی خسروی
 • شایان پیغمبری اسکویی
 • سید سینا صالح‌زاده
 • احسان اسکندری اصل
 • علیرضا عیسوند
 • امید آزادی
 • امیرعباس زارعی
 • محمدسینا پاک‌سرشت

مدال‌آوران برنز

 • سیدامید علوی
 • مهدی جعفری راویز
 • بردیا آریان‌فرد
 • مریم گوهرگانی
 • احمد رحیمی
 • سید علی طباطبایی بزرگی
 • علیرضا توکلی
 • کسری کاکایی
 • آرمین روحانیان
 • سید محمدصادق کشاورزی
 • سید مهرشاد میرمحمدی
 • محمدرضا کاظمی اصل
 • سید علیرضا هاشمی
 • میلاد سعادت
 • علی توسلی
 • علی جباری قره‌باغ
 • امیرمحمد ایمانی
 • میکائیل قربانی لله کا
 • علی مجیدی دیزج
 • امیرشایان میزانی
 • امیرحسین احمدی

ابزار صفحه