المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۹۲

مدال‌آوران طلا

 • مجتبی فیاض بخش
 • علی طباطبایی
 • محمدامین خشخاشی مقدم
 • محمدجواد حاجی‌علیخانی
 • امیرمحسن آهن‌چی
 • علی اکبر نفر
 • ایلیاد رمضانی
 • مهرداد میری

مدال‌آوران نقره

 • سهیل شیبانی
 • رامتین بیرامی افشار
 • شروین خستو
 • امیرکیوان محتشمی
 • علیرضا نصری عبس آباد
 • آرمان کریمی
 • محسن فردوسی
 • محمدرضا زارع شحنه
 • پویا میرحسینی
 • سپهر موسوی
 • محمدمهدی جهان‌ارا
 • سهیل شیبانی
 • علیرضا وزوایی
 • آرش پوردامغانی
 • حسین یوسفی مقدم
 • پارسا پردل
 • امیرحسین عبیری

مدال‌آوران برنز

 • امیررضا مزینی
 • علیرضا امانی همدانی
 • فربد یادگاریان
 • سیدمحمدامین خدایی
 • پدرام هاشمی
 • علی محمد فرجی
 • علی محمد فرجی
 • مهران شاکری
 • مهران شاکری
 • حامد شیرزاد
 • آرزو فاطمی
 • پیمان جبارزاده گنجه
 • حنانه اکرمی
 • آبتین باطنی
 • ایمان ملکان زاده
 • مادالدین هدایتی
 • یدعلی پورنقی
 • حمیدرضا سیمین پور
 • نوید افتخاراردبیلی
 • کیانوش عباسی
 • رضا سلطانی
 • سپهر شیرعلی

ابزار صفحه