المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۹۰

مدال‌آوران طلا

 • سعید ایلچی قزآن
 • علی‌رضا فرهادی
 • سامان سامی کرمانی
 • مجید فرهادی
 • حامد ولی‌زاده
 • مجتبی انصاری
 • محمد امین قیاسی
 • فرنود مسعودی

مدال‌آوران نقره

 • ارمان محمدی
 • دانیال مهرجردی
 • حامد رئوفیان مقدم
 • هومن هاشمی هندوکشی
 • اقبال سرجمعی
 • علی رضا مشهدالکوبه فراهانی
 • مهدی خسروی
 • ایمان جامی مقدم
 • امیر کفشدار گوهرشادی
 • محمد استاد محمدی
 • پویا مصدق
 • زینب میری
 • پرنیان یوسفی
 • صدرا علیمی عقدائی
 • آرش پور ضرابی
 • حمید دوست حسینی

مدال‌آوران برنز

 • محمد لطیفیان
 • پوریا شریفی نژاد
 • محمد معین زراعتکار
 • فرزاد عبدالحسینی
 • پاشا خسروی
 • نوید کرهانی
 • کیوان علیزاده وحید
 • تینا ترکمان
 • منوا کشیشیان
 • سعید نادری باریزی
 • سینا یزدان بد
 • عرفان سلطانلو
 • مهرداد بختیاری
 • ایمان همایونی کیسمی
 • محمد حسین رضایت

ابزار صفحه