المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۷

مدال‌آوران طلا

 • علی بابایی چشمه
 • افروز جبل عاملی
 • علیرضا ذاکری
 • مهرداد طهماسبی
 • بهروز ربیعی
 • امیربهشاد شهراسبی
 • جواد عابدی
 • حسام باقری نژاد

مدال‌آوران نقره

 • عرفان عبدی
 • شایان احمدی
 • ارمان اردوخانی
 • علی خردمند
 • آریا رضایی
 • محسن شهریاری
 • آرین کمال
 • وحید عزتی
 • خدیجه شیخان سودانی
 • مهدی اشعری
 • رکسانا بالش‌زر
 • مهران اصغری

مدال‌آوران برنز

 • مرتضی اشرفی‌جو
 • فاطمه نویدی
 • رضا علیجانی
 • سعید حاجی‌آقاجانی
 • بهاره پرهیزکاری
 • ستاره فرج‌اله‌زاده
 • سعید هاشمی
 • اشکان بشردوست
 • سینا زبان‌فهم
 • محمد آقامیرمحمدعلی
 • شایان حجت‌پناه
 • امیر ضرغامی

ابزار صفحه