المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۶

مدال‌آوران طلا

 • پویا وحیدی فردوسی
 • سهیل احسانی بنافتی
 • سارا صبور
 • محمد رسولی
 • رامتین رطبی
 • فرهاد شاه‌محمدی
 • فرشته خانی
 • ارین اربابی

مدال‌آوران نقره

 • علیرضا رضایی
 • احسان امام جمعه زاده
 • فرشید باطنی
 • اشکان نوروزی فرد
 • بهنام حاتمی
 • حسن نصر اصفهانی
 • آیدا خسروشاهی
 • مریم علی اکبرپور
 • نیلوفر صالحی
 • محمد حبیب اللهی
 • امیرعباس صادقیان
 • اسما قندهاریون
 • محی الدین متوصل

مدال‌آوران برنز

 • محمدمهدی شریعتمدار
 • امیرعلی اکبری
 • کیارش عدل
 • مهرداد محرمی‌گرگری
 • محمدجواد اکیری
 • احسان گرایلی
 • صدیقه ذوالکتاف
 • رضا نصرتی حبیبی
 • محمد عبدالجباری
 • الهه وحدانی
 • بهنام شهبازی
 • امیرحسین گلی
 • اردلان احمدی

ابزار صفحه