المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۵

مدال‌آوران طلا

 • سعیدرضا صدیقین
 • امیرمهدی احمدی‌تژاد
 • صدرا یزدان‌بد
 • امیر شریف‌زاده
 • ملیکا ابوالحسنی
 • حسین اسفندیاری
 • سینا دهقانی
 • فرتاش فقری

مدال‌آوران نقره

 • حسن لنگری
 • محمدعلی کرمی
 • میلاد غلامی
 • عباس حسینی
 • مهدی شمسی
 • ابراهیم برزگری بنادکوکی
 • کوشا میرحسینی
 • محمود وحیدنیا
 • سعید صبایی
 • نیما حمیدی
 • علی فیوج‌نوملی
 • محمد قادری
 • مصطفی وافی

مدال‌آوران برنز

 • کامیار حسین‌خانزاده
 • نیما معینی
 • مصطفی وافی
 • میرمهدی رهگشای
 • الهام امینی
 • امیر صادق‌نژاد
 • نادر عطرچین
 • سید کارن خاتمی‌فرد
 • پوریا خلیلی‌عدل
 • پرنیا نقوی
 • اشکان صدری‌خانلو
 • الیاس دوامی

ابزار صفحه