المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۳

مدال‌آوران طلا

 • مهدی صفرنژاد بروجنی
 • مصطفی وفادوست
 • علی ملک‌زاده
 • محمد مهینی
 • بهین مولایی
 • محمدامین صادقی
 • فتح‌الله لطفی عاقل
 • صابر خاک‌پاش

مدال‌آوران نقره

 • مهرداد فرج تبار
 • سینا صادقیان
 • حسن نیک‌آئین
 • علی ازکیا
 • محمدطه جهانگیر
 • سعید رحیمی کرجی
 • محمدرضا خانی
 • امیرعلی کنی
 • احمد خواجه‌نژاد
 • البرز صمدی

مدال‌آوران برنز

 • پوریا بابویی
 • نیما پوردامغانی
 • محمد محسن هجرتی
 • امیرهوشنگ حسین‌پور دهکردی
 • برنا فرازمند
 • احمد فاضلی
 • محسن فدایی
 • علی‌رضا دهلقی قدیم
 • وحید لیاقت
 • مجید دارابی
 • سروش حسینی
 • مرضیه ملکی مجد
 • امیرحسین آل‌یاسین
 • شایان مدیری آثاری
 • پویا عمانی
 • سینا خوان خواجه

ابزار صفحه