المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۲

مدال‌آوران طلا

 • شایان اویس‌قرن
 • پویا حاتمی
 • صالح دیندار
 • علی غلامی رودی
 • حسین کفاش بخارایی
 • البرز مظلومیان
 • آیدین نصیری‌شرق

مدال‌آوران نقره

 • سارا احمدیان
 • پویا اسفندیار
 • حمیدرضا امینی
 • محمدامین صادقی
 • محمد صالحه
 • مصطفی عین‌الله‌زاده صمدی
 • مهرداد فرج‌تبار
 • محمدعلی قاضی مقدم
 • علی ‌ملک‌زاده
 • محمد مهینی
 • هانیه میرزایی
 • حسن نیک‌آئین
 • مصطفی وفادوست
 • نیما هزار

مدال‌آوران برنز

 • علی ازکیا
 • مهدی انوشه
 • حجت جشن‌نیلوفر
 • فاطمه جوان
 • محمدرضا چیت‌گرها
 • امیرهوشنگ حسین‌پور دهکردی
 • میلاد خامی
 • امیر خرمیان کرمانشاه
 • رضا روحی
 • مریم شریف‌زاده
 • فتح‌الله لطفی عاقل
 • فرهاد مامی‌پور آناقز

ابزار صفحه