المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۸۰

مدال‌آوران طلا

 • حامد احمدی‌نژاد
 • محمد حسین باطنی
 • سیاوش بن‌عباس
 • حسن ذاکری
 • محمد محرمی
 • اشکان نیک‌سرشت

مدال‌آوران نقره

 • بابک بستان
 • بهزاد سجادی
 • هادی سلیمانی
 • امین سیدی‌رشخوار
 • ایمان صادقی
 • آرمان صرافی
 • امیرحسین فرج‌پور
 • محمدرضا قدسی
 • افشار گنجعلی
 • علی محمدزاده
 • مسعود مرتضی قریه علی
 • برزان مظفری
 • محمد نوروزی
 • حمیدرضا واعظی

مدال‌آوران برنز

 • محمدرضا پویا
 • سپیده حاچی‌پور ساردویی
 • علی‌اکیر درگی
 • فاطمه دری
 • مرتضی زادی‌مقدم
 • وحید قاسم‌زاده تهرانی
 • نیما کردزاده
 • امین مظلومیان
 • محمد ملک‌پور افشار
 • علی نوری داریانی
 • محمدمهدی نیری

ابزار صفحه