المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۸

مدال‌آوران طلا

 • بهداد اسفهبد میرحسین زاده
 • امید اعتصامی
 • سیامک طزری
 • علی شریفی‌زارچی
 • امید علمدار میلانی
 • محمدهادی فروغمند اعرابی
 • محمد محمودی قیدار
 • حمید مهینی

مدال‌آوران نقره

 • علی اخوان بی‌تقصیر
 • آرش اسدپور رحیم آبادی
 • امیر اعوانی
 • حسین خواسته
 • علی شاه‌رکنی
 • محمد طوسی اردکان
 • سماء گلیایی
 • مجید لسانی
 • احسان محمودی
 • کامران میرزایی باغینی
 • نگار میرستاری
 • امیر نیری
 • مجید هادیان جزی
 • حمیده وثوق پور یزدچی

مدال‌آوران برنز

 • مازیار اسماعیلی‌مقدم
 • فرید غیاثوند
 • حامد امینی
 • هستی امینی
 • محمدمهدی باقریان
 • بابک بهساز
 • گلناز شیخ شاب بافقی
 • امین علی‌اکبریان
 • مرتضی علیمی عقدایی
 • فرنوش فرهپور
 • حمید ناظرزاده

ابزار صفحه