المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۷

مدال‌آوران طلا

 • بهداد اسفهبد میرحسین زاده
 • امید اعتصامی
 • حامد حاتمی
 • محمدحسین فرداد
 • احسان فروغی
 • محمود قندی
 • محمد محمودی قیدار

مدال‌آوران نقره

 • هادی توکلی‌نیا
 • لیلا جاویدپور
 • علی‌رضا حق شناس آذرسناآبادی
 • حسن خالقی
 • حسین خواسته
 • علی شریفی‌زارچی
 • مجید صفری
 • مصطفی قناد رضایی
 • میثم محمدی نویسی
 • حمید مهینی
 • کامران میرزایی باغینی

مدال‌آوران برنز

 • ابوذر احسانی بنافتی
 • بهاره اسفهبد میرحسین زاده
 • رضا دری گیو
 • مجید رضوی
 • وحید غفارپور
 • ریحانه قاسمی
 • رامین مهدی‌پور
 • محمدحامد مهر
 • سلیمان میرقاسمی
 • حمیده وثوق‌پور
 • احسان یزدیان

ابزار صفحه