المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۶

مدال‌آوران طلا

 • شهاب اویس‌قرن
 • بهشاد بهزادی
 • آرش حسینی علمداری
 • پویان خواجه پور تادوانی
 • امین شاملی
 • ناصر فرامرزپور
 • آرش فرزان

مدال‌آوران نقره

 • علی آرام
 • مزاد احمدی
 • نیما اصغربیگی
 • افسانه حاجی امین شیرازی
 • نوید حامد عظیمی
 • سوگل خرازی
 • بهارک رستگاری
 • امین شریفی
 • علی طاعتیان

مدال‌آوران برنز

 • ایمان اسماعیل پور قوچانی
 • مهدی اعتصامی‌فرد
 • حنیف بیات موحد
 • حدیث جاودانی زمانی ثاقب
 • احسان حقانی
 • مجتبی دیرباز
 • پیام زهادت
 • حامد صابر باقی
 • مهدی عبادی شهریور
 • هومن عسگری‌کاری
 • راحله محب‌علی
 • مرتضی محمدآبادی
 • وحید محمودی هاشمی
 • آذرخش ملکیان

ابزار صفحه