المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۵

مدال‌آوران طلا

 • مانا تقدیری
 • زینب تقوی نصرآبادی
 • محمدتقی حاجی‌آقایی
 • علی خلیلی
 • بشیر سجاد
 • وهاب میرکنی
 • مهدی میرزازاده

مدال‌آوران نقره

 • یاسر احمدی فولادی
 • امیرحجت النگیان
 • علی اندجی گرمارودی
 • آرش بهرامی
 • مهرداد رشدی بنام
 • محمدعلی صفری
 • روزبه غفاری
 • سیمین کمالی
 • محمدرضا میبدی
 • مصطفی هاشمی

مدال‌آوران برنز

 • علی پزشک
 • محمد پیشخاز قره آغاجی
 • جلال توسلی
 • مسلم رشیدی
 • سیامک طاعتی
 • مسعود طالبیان
 • مهیا قندهاری
 • مرتضی محمدآبادی
 • مهدی محمودی
 • کاوه معظمی
 • ابوذر یادگاری

ابزار صفحه