المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۴

مدال‌آوران طلا

 • علی اندجی گرمارودی
 • روزبه پورنادر
 • احسان چینی‌فروشان
 • آرش رجائیان
 • بشیر سجاد
 • امین صابری
 • مهران مهر
 • مهدی میرزازاده
 • مصطفی هاشمی
 • علی‌رضا وکیل امیرخیزی

مدال‌آوران نقره

 • آرش آبادپور
 • یاسر احمدی فولادی
 • مهدی اخوان بهابادی
 • اختای ایلغمی
 • سالار بهداد
 • حسین پیشرونیک
 • پوریا رضائیان
 • کورش سعادتی
 • پوریا صادقی
 • بنیامین عبدالهی
 • مهدی کلهری
 • احسان محمدی اردهالی
 • کاوه معظمی
 • احسان نجفی یزدی

مدال‌آوران برنز

 • مسعود ابراهیمی
 • بهزاد امیر سلیمانی
 • محمد امیری
 • احسان امیری
 • مهدی انوری
 • شهاب اویس‌قرن
 • بهناز بزرگی
 • پویان خواجه پورتادوانی
 • مهرداد رشدی بنام
 • پیام ریاضی‌خواه
 • محمدرضا ستوده حقیقی
 • امین شاملی
 • محمدعلی صفری
 • شهریار عزیزپورشیرسوار
 • بابک غضنفری
 • مهدی فاضلی
 • آزاده فرزان
 • نوید قره‌گوزلو
 • علی مانی
 • روزبه محقق‌زاده
 • مرتضی محمدآبادی
 • شادی معماری‌پور
 • رشید موسوی خوشرو
 • محمدرضا میبدی
 • رضا نیک‌جاه

ابزار صفحه