المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۲

مدال‌آوران طلا

 • محمد باکویی کتریمی
 • شادی رستمی حصارسرخ
 • محمدرضا صلواتی‌پور
 • بابک فرزاد
 • امیررضا فروزان
 • مهدی فولادگر
 • یاشار گنجعلی گاوگانی
 • الهام یاوری

مدال‌آوران نقره

 • رضا امانی
 • فرخ انصاری
 • رضا جامعی
 • محمد مهدی حافظی
 • رامین حلاوتی
 • منصور خزایی منش
 • رضا صادقی
 • سامان عرفانی
 • رضوان عشقی
 • عرفان قاضی نظامی
 • کامیار کاظمی
 • مسعود معمارزاده
 • بابک مومنی

مدال‌آوران برنز

 • مهران ابراهیمی
 • مهرداد ابولبشری
 • علی احمدی
 • علی برادران سید
 • بهزاد پیله چیان
 • علی جلالی
 • کیا دلیلی
 • مازیار رامین‌راد
 • علی رحیمی‌دانش
 • امیررضا رزدان
 • رضا رضائیان
 • رضیه سلطانی عربشاهی
 • هژیر شیفته‌مهر
 • رامین طالبی
 • ایرج غلام‌نژاد
 • احمدرضا فتاحی
 • فرخ فلاح
 • کیوان فلاحی
 • وعید میگلی
 • محسن نوید
 • میلاد نیکویی

ابزار صفحه