المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۱

مدال‌آوران طلا

  • علی ایرانلی
  • سعید بهزادی‌پور
  • سینا سوهانگیر
  • محمدرضا صلواتی‌پور
  • مهدی فولادگر
  • محمد قبله
  • محمد مهدیان

ابزار صفحه