المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:اعضای کمیته ی ملی

اعضای کمیته ملی المپیاد کامپیوتر

 • دکتر محمد قدسی
 • دکتر قاسم جابری‌پور
 • دکتر حمید ضرابی‌زاده
 • دکتر محمدعلی آبام
 • دکتر محمدهادی فروغمند اعرابی
 • دکتر سماء گلیائی
 • دکتر علی شریفی‌ زارچی
 • دکتر کیان میرجلالی
 • دکتر مهدی صفرنژاد بروجنی
 • دکتر افروز جبل عاملی
 • دکتر مرتضی ثقفیان
 • کامران باور
 • امین بهجتی
 • محمدمهدی شکری
 • ارشیا سلطانی
 • ابوالفضل سلطانی
 • علی شاه‌علی
 • علی صفری
 • زهرا دارابی
 • علی‌رضا حقی
 • علی‌رضا کشاورز
 • امیرمحمد شاه‌رضایی
 • علی‌رضا صمیمی

اعضای سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر

 • دکتر یحیی تابش
 • دکتر نظام‌الدین مهدوی‌ امیری
 • دکتر عبادالله محمودیان
 • اسماعیل بابلیان
 • دکتر روزبه توسرکانی
 • دکتر علی‌اصغر خانبان
 • دکتر رامتین خسروی
 • دکتر محمد مهدیان
 • دکتر محمدرضا صلواتی‌پور
 • دکتر یاشار گنجعلی
 • دکتر کسری علیشاهی
 • دکتر بشیر سجاد
 • دکتر وهاب میرکنی
 • دکتر محمدعلی صفری
 • دکتر محمد محمودی
 • دکتر احسان چینی‌فروشان
 • دکتر حامد حاتمی
 • دکتر امید اعتصامی
 • دکتر حمید مهینی
 • دکتر حمید ناظرزاده
 • دکتر محمدحسین باطنی
 • دکتر شایان اویس‌قرن
 • دکتر امین صادقی
 • دکتر مرتضی زادی‌مقدم
 • دکتر امین سیدی رشخوار
 • دکتر سیاوش بن‌عباس
 • دکتر محمد محرمی
 • دکتر محمد نوروزی
 • دکتر سعید صدیقین
 • احسان فروغی
 • حسین فرداد
 • محمد طوسی اردکانی
 • حامد احمدی‌نژاد
 • آیدین نصیری‌شرق
 • محمد مهینی
 • فرتاش فقری
 • جواد عابدی
 • علی بابایی چشمه
 • فرهاد شاه‌محمدی
 • امیرمهدی احمدی‌نژاد
 • فرزاد عبدالحسینی
 • حامد صالح
 • سعید ایلچی
 • محمدرضا ملکی
 • ابوالفضل اسدی
 • علی حقانی
 • امیر کیوان محتشمی
 • پیمان جبارزاده
 • علی بهجتی
 • پارسا میرطاهری
 • ایمان غلامی
 • کیوان رضایی
 • حمیدرضا کامکاری
 • مجید گروسی
 • شایان چشم‌جهان

ابزار صفحه