المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:برنامه نویسی:مقادیر ثابت

مقادیر ثابت

گاهی اوقات، ممکن است در هنگام پیاده‌سازی یک برنامه، نیاز داشته باشیم از مقادیر ثابت خاصی بار‌ها استفاده کنیم. برای مثال ممکن است در یک فرمول ریاضی چند بار به $\pi$ نیاز داشته باشیم. یا بخواهیم یک عبارت را در بخش‌های مختلف به کاربر نشان دهیم. گاهی‌اوقات نیز می‌خواهیم اندازه‌ی آرایه‌های برنامه‌ی یک سوال الگوریتمی را برابر با بیشترین مقدار لازم قرار دهیم.

در چنین مواردی از مقادیر ثابت استفاده می‌کنیم. یک مقدار ثابت، متغیری است که فقط در هنگام تعریف می‌توان به آن مقدار داد. این مقدار اولیه، در حین اجرای برنامه قابل تغییر نیست.

کد نمونه

تعریف یک مقدار ثابت، همانند تعریف یک متغیر عادی است، که در همان جا مقدار اولیه‌ای به آن داده می‌شود. تنها تفاوت در این است که قبل از نوشتن نوع متغیر از کلید‌واژه‌ی const استفاده می‌کنیم.

قوانین نام‌گذاری مقادیر ثابت همانند قوانین نام‌گذاری متغیر‌ها است. ولی رایج است نام متغیر با حروف بزرگ نوشته شود و کلمات با _ از هم جدا شوند.

const double PI = 3.14;
 
const string GOOGLE_URL = "https://google.com/";
 
const int MAX_N = 100;
int matrix[MAX_N][MAX_N];

دلایل استفاده از مقادیر ثابت

  • استفاده از مقادیر ثابت باعث می‌شود، از تکرار مقادیر یکسان در کد خود جلوگیری کنید. این خطر اشتباه ناخواسته در وارد کردن این مقادیر را از بین می‌برد.
  • باید برای هر مقدار ثابت نام مناسب انتخاب کرد. این کار به خواناتر شدن برنامه بدون نیاز به کامنت گذاری کمک می‌کند.
  • در صورتی که از مقادیر ثابت استفاده نکنیم. برای تغییر یک عدد ثابت در کد، باید تمام بخش‌های کد که از آن عدد استفاده کرده‌ایم را پیدا کنیم و تغییر دهیم. این کار سخت است و فقط یک بی‌دقتی کوچک کافی‌ست تا یکی از اعداد در برنامه جا بماند. به همین دلیل استفاده از مقادیر ثابت توصیه می‌شود. اینگونه می‌توانید با تغییر یک عدد در کدتان، از تغییر تمام استفاده‌های آن عدد اطمینان پیدا کنید.

ابزار صفحه