المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:برنامه نویسی:انواع داده های اولیه

انواع داده‌های اولیه

در زبان ++C چند نوع اولیه‌ی داده، تعریف شده است.

این انواع داده را کاراکتر‌ها، اعداد صحیح، بولین‌ها و اعداد اعشاری و نوع خاصی به نام void تشکیل می‌دهد.

مشخصات

در جدول زیر مقدار حافظه‌ای که برای نگه‌داری هر نوع داده نیاز است و بازه‌ی مقادیری که در آن می‌توان ذخیره کرد را می‌بینید.

نوع معنا مقادیر ممکن اندازه
bool.یک مقدار بولی را نگه می‌داردtrue یا false۱ بایت
charکد ASCII کاراکتر‌ها را نگه می‌دارد.$[-128, 127]$۱ بایت
intمقادیر صحیح نشان می‌دهد.$[-2^{31}, 2^{31}-1]$۴ بایت
long longمقادیر صحیح نشان می‌دهد.$[-2^{63}, 2^{63}-1]$۸ بایت
floatحدود ۷ رقم باارزش مقادیر اعشاری را نشان می‌دهد.$\pm 3.4 \times 10^{\pm 38}$۴ بایت
doubleحدود ۱۵ رقم باارزش مقادیر اعشاری را نشان می‌دهد.$\pm 1.7 \times 10^{\pm 308}$۸ بایت

چند نکته

  • نوع bool می‌تواند مقادیر 0 و 1 را ذخیره کند و نوع char نیز می‌تواند مقادیر صحیح کوچک را ذخیره کند. اما هیچ‌گاه از این دو نوع داده در عبارات و محاسبات عددی استفاده نکنید. از bool برای بیان یک مقدار درستی و نادرستی و از char برای نشان دادن یک حرف ASCII استفاده کنید.
  • برای محاسبه‌ی مقادیر اعشاری از double استفاده کنید. زیرا معمولا دقت نوع float کافی نیست. همچنین تفاوت زمان اجرای محاسبات در این دو نوع قابل چشم‌پوشی است.

ابزار صفحه