المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:اعضای کمیته‌ی ملی

اعضای کمیته ملی المپیاد کامپیوتر

 • دکتر محمد قدسی
 • دکتر قاسم جابری‌پور
 • دکتر حمید ضرابی‌زاده
 • دکتر محمدعلی آبام
 • دکتر علی شریفی‌ زارچی
 • دکتر محمدهادی فروغمند اعرابی
 • دکتر سماء گلیائی
 • کامران باور
 • کیان میرجلالی
 • مهدی صفرنژاد بروجنی
 • علی بابایی چشمه
 • جواد عابدی
 • سعید ایلچی
 • حامد صالح
 • ابوالفضل اسدی
 • علی حقانی
 • امیر کیوان محتشمی
 • پیمان جبارزاده
 • علی بهجتی
 • امین بهجتی

اعضای سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر

 • دکتر یحیی تابش
 • دکتر نظام‌الدین مهدوی‌ امیری
 • دکتر عبادالله محمودیان
 • اسماعیل بابلیان
 • دکتر روزبه توسرکانی
 • دکتر علی‌اصغر خانبان
 • دکتر رامتین خسروی
 • دکتر محمد مهدیان
 • دکتر محمدرضا صلواتی‌پور
 • دکتر یاشار گنجعلی
 • دکتر کسری علیشاهی
 • دکتر بشیر سجاد
 • دکتر وهاب میرکنی
 • دکتر محمدعلی صفری
 • دکتر محمد محمودی
 • دکتر احسان چینی‌فروشان
 • دکتر حامد حاتمی
 • دکتر امید اعتصامی
 • دکتر حمید مهینی
 • دکتر حمید ناظرزاده
 • دکتر محمدحسین باطنی
 • دکتر شایان اویس‌قرن
 • احسان فروغی
 • حسین فرداد
 • محمد طوسی اردکانی
 • حامد احمدی‌نژاد
 • محمد محرمی
 • سیاوش بن‌عباس
 • آیدین نصیری‌شرق
 • مرتضی زادی‌مقدم
 • محمد نوروزی
 • امین سیدی رشخوار
 • امین صادقی
 • محمد مهینی
 • سعید صدیقین
 • فرتاش فقری
 • فرهاد شاه‌محمدی
 • امیرمهدی احمدی‌نژاد
 • افروز جبل‌عاملی
 • فرزاد عبدالحسینی

ابزار صفحه