المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فهرست [2018/09/30 20:10]
حمید ضرابی‌زاده [پیوندها]
فهرست [2019/01/25 16:48] (فعلی)
حمید ضرابی‌زاده
خط 2: خط 2:
 ===== خوش آمدید! ===== ===== خوش آمدید! =====
  
-این وبگاه شامل مطالب آموزشی، ​بایگانی ​سوالات و اطلاعات مربوط به مراحل مختلف المپیاد کامپیوتر ایران است.+این وبگاه شامل مطالب آموزشی، سوالات و اطلاعات مربوط به مراحل مختلف المپیاد کامپیوتر ایران است.
  
  
 <div right box round 275px> <div right box round 275px>
-===== آموزش المپیاد ​=====+**[[آموزش:​|آموزش المپیاد]]**
  
   * [[آموزش:​ترکیبیات:​]]   * [[آموزش:​ترکیبیات:​]]
خط 14: خط 14:
   * [[آموزش:​الگوریتم‌های تکمیلی:​]]   * [[آموزش:​الگوریتم‌های تکمیلی:​]]
   * [[آموزش:​آماده‌سازی برای المپیاد:​]]   * [[آموزش:​آماده‌سازی برای المپیاد:​]]
-</​div>​ 
- 
-<div right box round 275px> 
-===== درباره‌ی المپیاد ====== 
- 
-  * [[درباره‌ی المپیاد:​دوره‌های المپیاد:​]] 
-  * [[درباره‌ی المپیاد:​مسابقات جهانی:​|نتایج ایران در مسابقات جهانی]] 
-  * [[درباره‌ی المپیاد:​اعضای کمیته‌ی ملی]] 
-  * [[درباره‌ی المپیاد:​همکاران کمیته‌ی ملی:]] 
-  * [[درباره‌ی المپیاد:​دانش‌پژوهان:​]] 
   * [[درباره‌ی المپیاد:​سایت‌های مفید:]]   * [[درباره‌ی المپیاد:​سایت‌های مفید:]]
 </​div>​ </​div>​
  
 <div right box round 275px> <div right box round 275px>
-===== سوالات المپیاد ​=====+**[[سوالات المپیاد:]]**
  
   * [[سوالات المپیاد:​مرحله‌ی اول:]]   * [[سوالات المپیاد:​مرحله‌ی اول:]]
خط 35: خط 25:
   * [[سوالات المپیاد:​دوره‌ی تابستان:​]]   * [[سوالات المپیاد:​دوره‌ی تابستان:​]]
   * [[سوالات المپیاد:​دوره‌ی انتخاب تیم:]]   * [[سوالات المپیاد:​دوره‌ی انتخاب تیم:]]
 +  * [[سوالات المپیاد:​متفرقه:​|سوالات متفرقه]]
   * [[آزمون‌ها:​|بایگانی آزمون‌ها]]   * [[آزمون‌ها:​|بایگانی آزمون‌ها]]
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +<div right box round 275px>
 +**[[درباره‌ی المپیاد:​]]**
 +
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​دوره‌های المپیاد:​]]
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​مسابقات جهانی:​|نتایج ایران در مسابقات جهانی]]
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​اعضای کمیته‌ی ملی]]
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​همکاران کمیته‌ی ملی:]]
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​دانش‌پژوهان:​]]
 +  * [[درباره‌ی المپیاد:​سایت‌های مفید:]]
 </​div>​ </​div>​
  

ابزار صفحه