المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله‌ی اول:دوره‌ی ۲۸:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:دوره‌ی_۲۸:فهرست [2018/01/23 11:14]
ابوالفضل اسدی ایجاد شد
سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:دوره‌ی_۲۸:فهرست [2018/11/20 15:50] (فعلی)
حمید ضرابی‌زاده
خط 37: خط 37:
   * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات}}   * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات}}
   * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first_sols.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات به همراه پاسخ‌های تشریحی}}   * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first_sols.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات به همراه پاسخ‌های تشریحی}}
 +

ابزار صفحه