المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:مسابقات جهانی:مدال‌آوران جهانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:مسابقات_جهانی:مدال‌آوران_جهانی [2018/09/15 17:03]
مهدی صفرنژاد
درباره‌ی_المپیاد:مسابقات_جهانی:مدال‌آوران_جهانی [2018/12/30 21:41] (فعلی)
مهدی صفرنژاد
خط 18: خط 18:
 | ۲۰۰۵ | @lavender:​مهدی صفرنژاد بروجنی | @lavender:​محمد مهینی | @bisque:​علی ملک‌زاده|@bisque:​محمدامین صادقی | | ۲۰۰۵ | @lavender:​مهدی صفرنژاد بروجنی | @lavender:​محمد مهینی | @bisque:​علی ملک‌زاده|@bisque:​محمدامین صادقی |
 | ۲۰۰۴ |  @yellow:​شایان اویس‌قرن |  @lavender:​آیدین نصیری‌شرق | @lavender:​حسین کفاش بخارایی | @lavender:​البرز مظلومیان | | ۲۰۰۴ |  @yellow:​شایان اویس‌قرن |  @lavender:​آیدین نصیری‌شرق | @lavender:​حسین کفاش بخارایی | @lavender:​البرز مظلومیان |
-| ۲۰۰۳ ((به علت عدم صدور ویزا تیم اعزام نشد.)) | کیان میرجلالی | مرتضی زادی‌مقدم | امین سیدیروشخوار | محمد نوروزی | +| ۲۰۰۳ ((به علت عدم صدور ویزا تیم اعزام نشد.)) | کیان میرجلالی | مرتضی زادی‌مقدم | امین سیدی رشتخوار | محمد نوروزی | 
 | ۲۰۰۲ | @yellow:​محمدحسین باطنی | @lavender:​محمد محرمی | @lavender:​حامد احمدی‌نژاد | @bisque:​سیاوش بن‌عباس | | ۲۰۰۲ | @yellow:​محمدحسین باطنی | @lavender:​محمد محرمی | @lavender:​حامد احمدی‌نژاد | @bisque:​سیاوش بن‌عباس |
 | ۲۰۰۱ | @yellow:​محمدهادی فروغمند اعرابی | @lavender:​مهران حیدرزاده | @bisque:​سما گلیایی | @bisque:​سعید علایی | | ۲۰۰۱ | @yellow:​محمدهادی فروغمند اعرابی | @lavender:​مهران حیدرزاده | @bisque:​سما گلیایی | @bisque:​سعید علایی |

ابزار صفحه