المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی سوم برنامه‌نویسی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/03/14 11:17]
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/08/09 13:26] (فعلی)
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
خط 46: خط 46:
   * بعدا از برگزاری آزمون به شما فرصت اعتراض داده خواهد شد. بعد از پایان موعد اعتراض، هیچ اعتراضی (حتی برحق) پذیرفته نخواهد شد. پایان موعد اعتراض به معنی نهایی شدن نتایج نیست. بعد از پایان موعد اعتراض کمیته‌ی ملی روندها را بررسی می‌کند که به درستی اجرا شده باشند و ممکن است در این مرحله نتایج تغییر کند. نتایج وقتی رسمی است که توسط کمیته ملی اعلام رسمی شود.   * بعدا از برگزاری آزمون به شما فرصت اعتراض داده خواهد شد. بعد از پایان موعد اعتراض، هیچ اعتراضی (حتی برحق) پذیرفته نخواهد شد. پایان موعد اعتراض به معنی نهایی شدن نتایج نیست. بعد از پایان موعد اعتراض کمیته‌ی ملی روندها را بررسی می‌کند که به درستی اجرا شده باشند و ممکن است در این مرحله نتایج تغییر کند. نتایج وقتی رسمی است که توسط کمیته ملی اعلام رسمی شود.
   * محدودیتی روی تعداد اعتراض‌ها وجود ندارد.   * محدودیتی روی تعداد اعتراض‌ها وجود ندارد.
-  * ملاک نمره‌دهی، جوابی است که به سامانه داوری ارسال شده است. جوابی که روی برگه سوال‌ها نوشته می‌شود فقط در موارد خاص مانند خرابی سامانه داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.+  * ملاک نمره‌دهی، جوابی است که به سامانه داوری ارسال شده است. جوابی که روی برگه سوال‌ها نوشته می‌شود فقط در موارد خاص مانند خرابی سامانه داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتراض‌ها به عدم ثبت ارسال شما در سامانه‌ داوری در ثانیه آخر مسابقه مورد قبول نیست. شما باید یک زمان معقول قبل از پایان مسابقه، نتیجه خود را به سامانه داوری ارسال کنید که با چنین مشکلی برنخورید.
   * نمره‌ی ​ که در حین آزمون به شما داده می‌شود نمره‌ی نهایی نیست. بعد از آنکه به اعتراض‌ها رسیدگی شد نمره‌ی نهایی مشخص می‌شود. این امکان وجود دارد که به خاطر اعتراض بر حقی و یا اشتباه سامانه داوری ​ نمره‌ها تغییرات زیادی کنند.   * نمره‌ی ​ که در حین آزمون به شما داده می‌شود نمره‌ی نهایی نیست. بعد از آنکه به اعتراض‌ها رسیدگی شد نمره‌ی نهایی مشخص می‌شود. این امکان وجود دارد که به خاطر اعتراض بر حقی و یا اشتباه سامانه داوری ​ نمره‌ها تغییرات زیادی کنند.
   * اگر در حین آزمون برق قطع شود، وابسته به میزان قطعی برق کمیته در مورد آن آزمون تصمیم خواهد گرفت. معمولا اگر مدت زمان قطعی برق کم باشد، آزمون معتبر خواهد بود. بنابراین فکر نکنید به خاطر قطعی برق حتما آزمون مجدد گرفته خواهد شد و درضمن فراموش نکنید که هر چند دقیقه برنامه خودتان را ذخیره کنید تا در صورت قطعی برق یا ریست شدن کامپیوترتان برنامه‌تان از دست نرود. ​   * اگر در حین آزمون برق قطع شود، وابسته به میزان قطعی برق کمیته در مورد آن آزمون تصمیم خواهد گرفت. معمولا اگر مدت زمان قطعی برق کم باشد، آزمون معتبر خواهد بود. بنابراین فکر نکنید به خاطر قطعی برق حتما آزمون مجدد گرفته خواهد شد و درضمن فراموش نکنید که هر چند دقیقه برنامه خودتان را ذخیره کنید تا در صورت قطعی برق یا ریست شدن کامپیوترتان برنامه‌تان از دست نرود. ​
خط 55: خط 55:
 ===== پذیرفته‌شدگان ===== ===== پذیرفته‌شدگان =====
  
-  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. در شرایط خاص کمیته می‌تواند این تعداد را زیاد کند.+  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. در صورتی که نمره‌ دو نفر در خط برش یکسان باشد، ملاک نمره‌ی مرحله‌‌ی دوم است. در شرایط خاص کمیته می‌تواند این تعداد را زیاد کند.
   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​
  

ابزار صفحه