المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:دوره‌‌ی انتخاب تیم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌‌ی_انتخاب_تیم [2014/10/04 05:58]
محمدعلی آبام
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌‌ی_انتخاب_تیم [2018/03/14 11:19] (فعلی)
محمدعلی آبام
خط 4: خط 4:
  
 تمامی آزمون‌های تمرینی و اصلی این دوره به صورت عملی برنامه‌نویسی خواهد بود. علاوه بر دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در دوره‌ی انتخاب تیم ملّی، افرادی که در سال‌‌های‌ گذشته مدال طلای المپیاد کامپیوتر کسب کرده‌اند و در مقطع تحصیلی دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی به سر می‌برند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. در پایان این دوره، اعضای تیم ملّی المپیاد کامپیوتر شامل ۴ نفر که بالاترین نمره را در آزمون‌های متعدد این دوره کسب کرده باشند انتخاب و به اردوی آمادگی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور راه می‌یابند. تمامی آزمون‌های تمرینی و اصلی این دوره به صورت عملی برنامه‌نویسی خواهد بود. علاوه بر دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در دوره‌ی انتخاب تیم ملّی، افرادی که در سال‌‌های‌ گذشته مدال طلای المپیاد کامپیوتر کسب کرده‌اند و در مقطع تحصیلی دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی به سر می‌برند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. در پایان این دوره، اعضای تیم ملّی المپیاد کامپیوتر شامل ۴ نفر که بالاترین نمره را در آزمون‌های متعدد این دوره کسب کرده باشند انتخاب و به اردوی آمادگی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور راه می‌یابند.
 +
 +قوانین رسیدگی به اعتراض‌ها مشابه قوانین دوره‌ی تابستان خواهد بود.

ابزار صفحه