المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:دوره‌‌ی انتخاب تیم

انتخاب تیم

این دوره با حضور برندگان مدال طلای المپیاد کامپیوتر دوره‌ی تابستان، در پاییز و زمستان سال تحصیلی بعد و به صورت چند مقطع یک هفته‌ای برگزار می‌گردد. در این دوره مباحث پیشرفته‌ی داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها، پس‌گرد و روش‌های جستجو، برنامه‌نویسی پیشرفته و سایر روش‌های حل مساله‌ با محور المپیاد جهانی تدریس می‌گردند.

تمامی آزمون‌های تمرینی و اصلی این دوره به صورت عملی برنامه‌نویسی خواهد بود. علاوه بر دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در دوره‌ی انتخاب تیم ملّی، افرادی که در سال‌‌های‌ گذشته مدال طلای المپیاد کامپیوتر کسب کرده‌اند و در مقطع تحصیلی دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی به سر می‌برند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. در پایان این دوره، اعضای تیم ملّی المپیاد کامپیوتر شامل ۴ نفر که بالاترین نمره را در آزمون‌های متعدد این دوره کسب کرده باشند انتخاب و به اردوی آمادگی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور راه می‌یابند.

قوانین رسیدگی به اعتراض‌ها مشابه قوانین دوره‌ی تابستان خواهد بود.


ابزار صفحه