المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:دوره‌ی تابستان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/07/05 13:39]
محمدعلی آبام [قوانین آزمون‌های نظری دوره (شامل آزمون الگوریتم، گراف و ترکیبیات)]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/07/05 13:40] (فعلی)
محمدعلی آبام [قوانین آزمون‌های نظری دوره]
خط 44: خط 44:
   * بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. اگر مطلبی به‌طور دقیق در سوال بارم‌بندی نشده باشد، بارم‌بندی به عهده‌ی مسوولین است.   * بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. اگر مطلبی به‌طور دقیق در سوال بارم‌بندی نشده باشد، بارم‌بندی به عهده‌ی مسوولین است.
   * دانش پژوهان در صورت بی‌پاسخ گذاشتن یک سوال "به صورت کامل"​ 3 درصد نمره‌ی آن سوال را می‌گیرند.   * دانش پژوهان در صورت بی‌پاسخ گذاشتن یک سوال "به صورت کامل"​ 3 درصد نمره‌ی آن سوال را می‌گیرند.
-  * در نمره دهى تمارين سخت گيرى نمشود لذا از تقلب بپرهيزيد، درصورت مشاهده ى تقلب دانش پژوه خاطى با هر نمره اى باشد با همان نمره درس را خواهد افتاد؛ دقت كنيد كه اگر به جز اين افراد حتى ٥ نفر هم افتاده باشند، تغييرى در افتاده ها نخواهيم داشت+
 ===== رسیدگی به اعتراض‌ها ===== ===== رسیدگی به اعتراض‌ها =====
  

ابزار صفحه