المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله‌ی اول:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:فهرست [2017/01/27 22:25]
ابوالفضل اسدی
سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:فهرست [2018/01/23 14:42] (فعلی)
ابوالفضل اسدی
خط 1: خط 1:
 ====== آزمون مرحله‌ی اول ====== ====== آزمون مرحله‌ی اول ======
  
 +  * [[.:​دوره‌ی ۲۸:]]
   * [[.:​دوره‌ی ۲۷:]]   * [[.:​دوره‌ی ۲۷:]]
   * [[.:​دوره‌ی ۲۶:​]] ​   * [[.:​دوره‌ی ۲۶:​]] ​

ابزار صفحه