المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله‌ی اول:دوره‌ی ۲۸:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:دوره‌ی_۲۸:فهرست [2018/01/23 14:44] (فعلی)
ابوالفضل اسدی ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +====== آزمون مرحله‌ی اول - دوره‌ی ۲۸ ======
  
 +  * زمان برگزاری:​ ۳ بهمن ۱۳۹۶
 + 
 +===== فهرست سوالات =====
 +
 +<div col3>
 +  * [[سوال ۱]]
 +  * [[سوال ۲]]
 +  * [[سوال ۳]]
 +  * [[سوال ۴]]
 +  * [[سوال ۵]]
 +  * [[سوال ۶]]
 +  * [[سوال ۷]]
 +  * [[سوال ۸]]
 +  * [[سوال ۹]]
 +  * [[سوال ۱۰]]
 +  * [[سوال ۱۱]]
 +  * [[سوال ۱۲]]
 +  * [[سوال ۱۳]]
 +  * [[سوال ۱۴]]
 +  * [[سوال ۱۵]]
 +  * [[سوال ۱۶]]
 +  * [[سوال ۱۷]]
 +  * [[سوال ۱۸]]
 +  * [[سوال ۱۹]]
 +  * [[سوال ۲۰]]
 +  * [[سوال ۲۱]]
 +  * [[سوال ۲۲]]
 +  * [[سوالات ۲۳ و ۲۴]]
 +  * [[سوالات ۲۵ تا ۲۷]]
 +  * [[سوالات ۲۸ تا ۳۰]]
 +</​div>​
 +\\
 +===== پیوندها =====
 +
 +  * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات}}
 +  * {{:​archive:​1st-rounds:​28:​28_first_sols.pdf|نسخه‌ی الکترونیکی سوالات به همراه پاسخ‌های تشریحی}}

ابزار صفحه