المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۴:عملی:سوال ۲۵

دانشمند در میوه‌فروشی

یه ریاضیادان خیلی مشهور عادت جالبی داره که هرگاه برای خرید میوه میره سعی می‌کنه که مقدار میوه‌ای که می‌خره دقیقا برابر یک کیلوگرم باشه.

یکی از دوستان ما هم که خیلی با این پروفسوره حال می‌کنه می‌خواد از این کار پروفسور تقلید کنه! ریاضیدان مطرح می‌تونه محاسبات لازم را در ذهنش انجام بده؛ اما دوست ما یه ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی با خودش می‌بره توی مغازه و بعد از وزن کردن تک‌تک میوه‌ها اونارو توی ماشین حسابش وارد می‌کنه.

شما براش یه برنامه‌ بنویسید که اگه می‌شه چنین کاری کرد، یه زیر مجموعه از میوه‌ها رو معرفی کنه که جمع‌شون بشه یه کیلو دقیق. برنامه‌تون این‌قدر باید سریع باشه که فروشنده دوست ما رو از مغازه پرت نکنه بیرون!!!

ورودی

در سطر اول فایل ورودی تعداد میوه‌ها و در هر یک از $n$ سطر بعدی وزن یکی از میوه‌ها بر حسب گرم آمده. ($1\leq n \leq 50$)

خروجی

در سطر اول فایل خروجی $YES$ یا $NO$ بنویسید که نشان‌دهنده‌ امکان‌پذیر بودن یا نبودن این کار است. در صورت مثبت بودن جواب در سطرهای بعدی شماره‌ی میوه‌های انتخابی را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5
200
300
200
400
500
YES
1
2
5

ابزار صفحه