المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی اول

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_اول [2017/10/17 14:09]
ابوالفضل اسدی [منابع آزمون]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_اول [2018/03/14 14:37] (فعلی)
محمدعلی آبام [واجدین شرایط شرکت در آزمون]
خط 16: خط 16:
 ===== واجدین شرایط شرکت در آزمون ===== ===== واجدین شرایط شرکت در آزمون =====
  
-  * دانش‌آموزان ​سال‌های ​دوم و سوم دبیرستان در رشته‌ی ​ریاضییزیک واجد شرط ارزیابی تحصیلی+  * دانش‌آموزان ​پایه‌های ​۱۰ و ۱۱ از هر رشته‌ای بدون هیچ محدودیتی می‌تواند در آزمون مرحله‌ی اول ثبت‌نام کند
-  * دانش‌آموزان سال‌های دوم و سوم رشته‌ی ​کامپیوتر در شاخه‌ی ​فنی ​حرفهای و کاردانش واجد شرط ارزیابی ​تحصیلی. +  * با وجود آنکه تمام رشته‌ها می‌توانند در المپیاد کامیپوتر شرکت کنند ​فقط کسانی که رشته ریاضی-فیزیک هستند، می‌توانند ​در صورت کسب مدال طلا، ​از امتیاز آن برای ورود ​به دانشگاه استفاده کنند. 
-  * شرط ارزیابی ​تحصیلی توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان مشخص می‌شود. +
- +
 ===== قالب آزمون ===== ===== قالب آزمون =====
  

ابزار صفحه