المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:دوره‌ی تابستان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/03/14 14:14]
محمدعلی آبام [رسیدگی به اعتراض‌ها]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/03/14 14:23] (فعلی)
محمدعلی آبام [رسیدگی به اعتراض‌ها]
خط 76: خط 76:
   * بعضا دیده شده در اعتراض ها دانش پژوهان به حرف مدرسین یا اشخاص دیگر استناد می کنند. توجه کنید هیچ حرف یا قانونی قابل استناد نخواهد بود مگر انکه کتبی یا ایمیلی به شما اعلام شده باشد.   * بعضا دیده شده در اعتراض ها دانش پژوهان به حرف مدرسین یا اشخاص دیگر استناد می کنند. توجه کنید هیچ حرف یا قانونی قابل استناد نخواهد بود مگر انکه کتبی یا ایمیلی به شما اعلام شده باشد.
   * امضائی که در زمان اعتراض ها گرفته می شود به معنی آن است که شما اعتراض های خود را کرده اید و دیگر اعتراضی ندارید. اینکه اعتراض وارد است یا خیر کمیته در مورد آت تصمیم می گیرد.   * امضائی که در زمان اعتراض ها گرفته می شود به معنی آن است که شما اعتراض های خود را کرده اید و دیگر اعتراضی ندارید. اینکه اعتراض وارد است یا خیر کمیته در مورد آت تصمیم می گیرد.
 +  * یایان موعد رسیدگی به اعتراض‌ها به معنی رسمی‌ شدن نتایج از آن لحظه به بعد نیست. کمیته ملی بعد از پایان رسیدگی به اعتراض‌ها همه موارد را چک خواهد کرد که اشکالی در روندها وجود نداشته باشد و اگر اشکالی مشاهده کرد آن را اصلاح خواهد کرد و در این مقطع ممکن است برخی آزمون‌ها مجددا تصحیح شوند. بنابراین بعد از موعد رسیدگی به اعتراض نتایج را نهایی ندانید و صبر کنید تا نتیجه نهایی توسط کمیته‌ی ملی اعلام رسمی شود.
 +
 ===== قوانین اهدای مدال ===== ===== قوانین اهدای مدال =====
  

ابزار صفحه