المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:دوره‌ی تابستان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/03/14 14:23]
محمدعلی آبام [رسیدگی به اعتراض‌ها]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:دوره‌ی_تابستان [2018/07/05 18:10] (فعلی)
محمدعلی آبام [قوانین آزمون‌های نظری دوره]
خط 28: خط 28:
   * درس ویژه: هدف از این درس آشنایی دانش‌پژوهان با یک حوزه در علوم کامپیوتر است. این درس در انتخاب نهایی تاثیر گذار نیست.   * درس ویژه: هدف از این درس آشنایی دانش‌پژوهان با یک حوزه در علوم کامپیوتر است. این درس در انتخاب نهایی تاثیر گذار نیست.
  
-===== برش برنز ===== 
  
-  * در پایان قسمت اول دوره براساس آزمون درس‌ها و تعدادی آزمون عملی، چندین نفر از دوره حذف می شوند. به افراد حذف شده حداکثر مدال برنز تعلق می‌گیرد. ممکن است به برخی از این افراد به دلیل کسب نمره بسیار ضعیف یا بی‌انضباطی مدالی تعلق نگیرد. موردی درباره این افراد تصمیم‌گیری خواهد شد. 
-  * درصد تاثیر آزمون‌های قسمت اول دوره بدین شکل است: 
-     * الگوریتم:​ 20 درصد 
-     * گراف: 20 درصد 
-     * ترکیبیات:​ 20 درصد 
-     * سی: 10 درصد 
-     * آزمون‌های عملی: 30 درصد 
-  * حداکثر 5 نفر آخر در رتبه بندی یک درس ​ که نتوانند 85 درصد میانگین 20 نفر آخر آن درس را کسب کنند، آن درس را خواهند افتاد. ​ 
-  * کسانی که در دو درس مردود شوند از دوره حذف خواهند شد. 
-  * کسانی که در یک درس بیافتند، 5 درصد منفی به نمره آزمون‌های نهایی آن‌ها منتقل می‌شود. 
-  * دانش‌پژوهانی که در سال دوم نقره کسب کرده‌اند در  سال سوم باید در کلاس‌ها و آزمون‌های تئوری قسمت اول دوره شرکت کنند. قوانین دروس افتاده شامل حال این دانش‌پژوهان نیز می‌شود. امکان شرکت این افراد در کلاس‌ها و آزمون‌های عملی قسمت اول دوره نیست. 
  
 =====  درصد تاثیر آزمون های نهایی ​ ===== =====  درصد تاثیر آزمون های نهایی ​ =====
-آزمون‌های نهایی شامل ​حداقل ​۳ ازمون تئوری و حداقل ​۳ آزمون عملی است. مجموع آزمون‌های تئوری ۴۰ درصد و مجموع آزمون‌های عملی ۶۰ درصد در نمره نهایی اثر خواهند داشت.+آزمون‌های نهایی شامل ​ ۳ ازمون تئوری و  ۳ آزمون عملی است. مجموع آزمون‌های تئوری ۴۰ درصد و مجموع آزمون‌های عملی ۶۰ درصد در نمره نهایی اثر خواهند داشت. ​
  
  
-=====  قوانین آزمون‌های نظری دوره ​(شامل آزمون الگوریتم، گراف و ترکیبیات)  ​=====+=====  قوانین آزمون‌های نظری دوره ​  ​=====
  
  
خط 56: خط 44:
   * بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. اگر مطلبی به‌طور دقیق در سوال بارم‌بندی نشده باشد، بارم‌بندی به عهده‌ی مسوولین است.   * بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. اگر مطلبی به‌طور دقیق در سوال بارم‌بندی نشده باشد، بارم‌بندی به عهده‌ی مسوولین است.
   * دانش پژوهان در صورت بی‌پاسخ گذاشتن یک سوال "به صورت کامل"​ 3 درصد نمره‌ی آن سوال را می‌گیرند.   * دانش پژوهان در صورت بی‌پاسخ گذاشتن یک سوال "به صورت کامل"​ 3 درصد نمره‌ی آن سوال را می‌گیرند.
-  * در نمره دهى تمارين سخت گيرى نمشود لذا از تقلب بپرهيزيد، درصورت مشاهده ى تقلب دانش پژوه خاطى با هر نمره اى باشد با همان نمره درس را خواهد افتاد؛ دقت كنيد كه اگر به جز اين افراد حتى ٥ نفر هم افتاده باشند، تغييرى در افتاده ها نخواهيم داشت+
 ===== رسیدگی به اعتراض‌ها ===== ===== رسیدگی به اعتراض‌ها =====
  

ابزار صفحه